Kata Kata Motivasi Bijak Wanita Sholehah

Kata Kata Motivasi Bijak Wanita Sholehah  - Wanita sholehah adalah wanita yang bisa menjaga dirinya sendiri lebih-lebih menjaga kepercayaan dan amanah dari kedua orang tuanya. Dalam artian mampu menjaga kehormatan, masa depan dan kesuciannya hingga mereka menemukan pasangan kekasih halalnya.

Kata Kata Motivasi Bijak Wanita Sholehah
Kata Kata Motivasi Bijak Wanita Sholehah  

Pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, kami akan memberikan dan membagikan informasi dan artikel terbaru yang ada kaitannya dengan Kata Kata Motivasi Bijak Wanita Sholehah. Untuk lebih lengkapnya dan tidak membuat anda penasaran lagi, silahkan anda menyimak artikel berkut ini :
Wanita yang sholehah adalah mereka yang mampu menjaga amanah yang diberikan kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih amanah yang diberikan Allah kepada-Nya. Karena kemuliaan seorang wanita sungguh sangat agung dan sangat mulia di sisi Allah.
Semua penghuni surga akan menemui Allah swt. yang kekerapannya tergantung kepada amalnya di dunia, tetapi wanita yang memelihara dirinya dari pandangan lelaki yang bukan mahram, makaAllah swt. sendiri yang akan datang kepadanya.
Seorang wanita yang melahirkan akan mendapatkan pahala 70 tahun shalat sunnat dan puasa, san setiap kesakitan yang dialaminya ketika melahirkan akan menda[atkan pahala haji yang diterima Allah swt.. 
Apabila seorang wanita tidak dapat tidur pada malam hari karena mengurus anaknya yang sakit atau demam, maka Allah swt. akan memberinya ganjaran kepadanya seperti memerdekakan 20 orang hamba sahaya.
Apabila ada seorang wanita menyapu rumahnya sambil berdzikir, maka Allah swt. akan memasukan-nya ke dalam surga 500 tahun lebih awal sebelum suaminya memasuki surga, dan wanita itu menanti di pintu surga. 
Seorang isteri yang mengerjakan shalat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan menjaga amanah suaminya, maka Allah swt. akan memasukannya ke dalam surga melalui pintu mana saja yang ia sukai.
Seorang wanita yang tidak dapat tidur pada waktu malam karena menyusui anaknya, maka Allah swt. akan mengampuni dosa-dosanya dan ia akan diberikan pahala 12 tahun ibdah. 
Seorang wanita sholehah lebih baik daripada 70 orang wali atau lelaki shalih. Maka dari itu, beruntunglah seseorang yang menikahi wanita sholehah. 
Jika seorang anak menangis pada malam hari dan ibunya tidak memarahinya, bahkan membujuknya, maka ibu itu akan mendapatkan pajala ibadah.
Seorang wanita yang memerah susu sapi dan diawali dengan bimillah, maka Allah swt. akan memberi keberkahan rezeki bagi penduduk rumah itu.
Seorang wanita yang jahat akhlaknya lebih buruk daripada 1.000 orang lelaki yang buruk akhlaknya.
Apabila seorang suami pulang ke rumahdalam keadaan gelisah dan tidak tentram, kemudian sang isteri menghibur, maka ia akan mendapat pahala jihad.
Sagi seorang wanita yang hamil, dua rakaat shalat lebih baik darpada 80 rakaat shalat wanita yang tidak hamil.
Apabila seorang wanita hamil hingga melahirkan anak, maka Allah swt., akan memberikan kepadanya pahala bagaikan ber-puasa pada siang hari dan shlat sepanjang malam.
Seorang wanita yang meninggal dunia pada masa 40 hari setelah melahirkan anak, maka ia akan mendapat pahala syahid.
Seorang wanita yang memandang kepada lelaki yang bukan mahram, maka Allah swt. akan mengutuk wanita itu.

Demikianlah informasi dan artikel pada kesempatan yang hikmah ini. Semoga bermanfaat dan dengan adanya artikel di atas, buat seorang laki-laki pilihlah calon istrimu/pasangan hidupmu yang sholehah. Insya Allah, anda akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya- Amin 

0 Response to "Kata Kata Motivasi Bijak Wanita Sholehah "

Posting Komentar