Kata Kata Motivasi Ayat Dan Firman Allah Swt Dalam Al-Quran

Kata Kata Motivasi Ayat Dan Firman Allah Swt Dalam Al-Quran - Al-Quran adalah wahyu Allah Swt, yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw dengan perantara malaikat jibril, disampaikan dengan jalan mutawatir kepada kita, ditulis dalam mushaf dan membacanya termasuk ibadah. Al Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad saw selama kurang lebih 22 tahun dan Al-Qur'an terdiri atas 114 surah, 30 juz dan 6236 ayat.
Kata Kata Motivasi Ayat Dan Firman Allah Swt Dalam Al-Quran
Kata Kata Motivasi Ayat Dan Firman Allah Swt Dalam Al-Quran


Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan hikmah ini, kami akan membagikan kepada anda semua informasi dan artikel yang membahas mengenai Kata Kata Motivasi Ayat Dan Firman Allah Swt Dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, silahkan anda menyimak ulasan artikel di bawah ini :
Apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) tentang Diriku, maka jawablah, bahwa Aku ini dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaKu, maka hendaknya mereka itu memenuhi perintahKu dan hendaklah mereka yakin kepadaKu, agar mereka selalu berada dalam kebenaran". (Al-Baqarah : 186)
Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya” (Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)
Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan Sungguh kita semua ini milik Allah, dan Sungguh KepadaNya lah kita kembali. (QS.al-baqarah;155-156)
Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam Rombongan hamba-hamba-Ku, dan kemudian masuklah ke dalam surga-Ku”(QS Al-Fajr : 27-30)
Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui“ (Q.S. Al-Baqarah: 216)
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Imran: 139)
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah).” (Q.S. Yusuf: 87)
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu Menang. (Ali Imraan : 200)
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-Ra’d:11)
Apabila kamu bersyukur nescaya akan Aku tambahkan nikmat-Ku, dan apabila kamu kufur maka adzab-Ku sangat pedih” (Q.S. Ibrahim:7)
Dan apabila kamu menghitung ni’mat Allah, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya” (Q.S. Ibrahim: 34)
Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal .(At-Taubah : 129)
Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 286)
Berdoalah (mintalah) kepadaKu (Allah SWT), Pastilah aku kabulkan untukmu”. (QS. Al-Mukmin : 60)

Demikianah informasi dan artikel pada kesempatan yang sama berkah ini. Semoga bermanfaat dan dengan adanya artikel di atas, anda semakin meningkatkan iman dan taqwa anda hanya kepada-Nya dan janganlah kalian mengingkari nikmat yang telah diberikan-Nya selama ini kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.

0 Response to "Kata Kata Motivasi Ayat Dan Firman Allah Swt Dalam Al-Quran"

Posting Komentar